Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

In baza autorizatiei emise de A.N.S.P.D.C.P., inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 33239, Asociatia MISCARE DE TABARA YUPPI prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (nume si prenume, semnatura, telefon/fax, adresa, email, date bancare, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate) prin mijloace automatizate si manuale, cu scopul colectarii de donatii prin intermediul Programului de donatii prin Debit Direct.

Va informam ca potrivit Legii 677/2001, nu sunteti obligat/a sa furnizati datele dumneavoastra personale, acestea fiind necesare inscrierii in Programul de donatii prin Debit Direct si operatiilor ce se vor efectua ulterior. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile Asociatiei MISCARE DE TABARA YUPPI in ceea ce priveste Programul de donatii prin Debit Direct.

Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv utilizarii de catre operator  si sunt communicate numai partenerilor contractuali din cadrul Programului de donatii prin Debit Direct, Asociatiei pentru Relatii Comunitare si bancilor – parteneri contractuali ai Asociatiei MISCARE DE TABARA YUPPI.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor . Pentru exercitare acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata conducerii asociatiei MISCARE DE TABARA YUPPI.  De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa in justitie.

LASZLO ZSUZSA

Presedinte