Test presa

VOLUNTARI PROFESIONIȘTI LA YUPPI

În perioada 16.03.2014 – 15.03.2016 Tabăra Yuppi se bucură de suportul financiar oferit de Operatorul Fondului ONG în România în cadrul proiectului finanțat prin granturile SEE 2009-2014. Pe baza convenției încheiate Tabără Yuppi beneficiază de o finanțare nerambursabilă în vederea implementării proiectului intitulat ”Yuppi Voluntariat Profesionist! – Dezvoltarea unui model sustenabil al managementului voluntarilor pentru susținerea copiilor cu boli cronice”.  Costul total eligibil al proiectului este de 31.791 Euro din care 29.575 Euro (89,88%) a constituit finanțarea propriu-zisă, nerambursabilă.

Despre proiect

Proiectul nostru depus în parteneriat cu Bátor Tábor Alapítvány din Ungaria are ca scop general dezvoltarea unui model sustenabil al managementului voluntarilor pentru susținerea copiilor cu boli cronice. Timp de 12 luni se derulează procesul de dezvoltare organizațională, care vizează pe de o parte transferul de know-how de la Bátor Tábor în vederea însușirii metodelor și instrumentelor de bună practică în managementul voluntarilor și pe de altă parte, recrutare, selecție și intruire a 100 voluntari în vederea sprijinirii copiilor din tabere de vară în 2015. Menținerea voluntarilor în organizație se realizează prin organizarea unui eveniment de networking cu participarea a 75 voluntari. Alte 26 voluntari beneficiază de instruire și în alte domenii. Prin colaborarea cu 10 reprezentanți ai mass-media și alte 10 ONG-uri active în domeniul voluntariatului dorim să creștem vizibilitatea și aprecierea muncii voluntare.

Ce am realizat, efectiv? Ce a mai rămas de realizat?

 • - am beneficiat de o vizită de studiu la partenerul nostru din Ungaria
 • - am realizat 3 tipuri de chestionare care pot fi aplicate în cursul interviurilor de selecție al potențialilor voluntari (conform celor 3 categorii de voluntari din tabără: echipa însoțitorilor, echipa organizatorilor de activități și ateliere terapeutice, echipa medicală)
 • - am elaborat fișa de evaluare a voluntarilor participanți în tabără
 • - am realizat manualul de pregătire pentru voluntarii participanți la tabere pentru copii cu boli cronice
 • - am realizat manualul de pregătire pentru coordonatorii de voluntari
 • - am pregătit modelul de contract de voluntariat
 • - am realizat fișa de voluntariat
 • - am elaborat fișa de protecție a voluntarilor
 • - am elaborat regulamentul intern al organizației privind politicile și procedura de lucru cu voluntari
 • - am împărțit 150 afișe în mai multe localități din țară în vederea recrutării voluntarilor
 • - am realizat un video promoțional și am trimis anunțuri online, necesar pentru derularea campaniei de recrutare a voluntarilor
 • - am înscris 150 de potențiali voluntari în baza noastră de date și am evaluat documentele acestora de înregistrare
 • - am organizat sesiuni de interviuri în 3 localități din țară
 • - ca urmare a acestor pregătiri, am avut 100 voluntari participanți în ambele sesiuni de instruire în vederea formării acestora în domeniul asistenței copiilor cu boli cronice
 • - am derulat 2 sesiuni de instruire de câte 2 zile
 • - în urma taberelor, am realizat 3 sesiuni de evaluare și debriefing de câte 1 zi
 • - am organizat un eveniment de networking de 1 zi pentru voluntari după derularea taberelor de vară
 • - am selectat și am instruit 6 voluntari recurenți spre promovarea lor în rolul de coordonator de voluntari pentru taberele organizate copiilor cu boli cronice
 • - am realizat 2 conferințe de presă cu câte 10 organe mass-media

Datorită eforturilor susținute al echipei de proiect alături de voluntarii și susținătorii noștri, acest proiect în curs, prezentat mai sus este unul de succes, care crează baze solide pentru viitoarele noastre inițiative. Prin acest demers la un nivel global dorim să contribuim la întărirea culturii voluntariatului în România.