Yuppi Voluntariat Profesionist! – Dezvoltarea unui model sustenabil al managementului voluntarilor pentru susținerea copiilor cu boli cronice, finanțat prin programul Fondul ONG în România în cadrul granturilor SEE 2009-2014

Finanțatori:                                                                                                Partner:

EEA Grantsfondong_logo                                      bator

 

VOLUNTARI PROFESIONIȘTI LA YUPPI

În perioada 16.03.2014 – 15.03.2016 Tabăra Yuppi se bucura de suportul financiar oferit de Operatorul Fondului ONG în România în cadrul proiectului finanțat prin granturile SEE 2009-2014. Pe baza convenției încheiate Tabără Yuppi a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în vederea implementării proiectului intitulat ”Yuppi Voluntariat Profesionist! – Dezvoltarea unui model sustenabil al managementului voluntarilor pentru susținerea copiilor cu boli cronice”. Costul total eligibil al proiectului era de 31.791 Euro din care 29.575 Euro (89,88%) a constituit finanțarea propriu-zisă, nerambursabilă.

Despre proiect

Proiectul nostru depus în parteneriat cu Bátor Tábor Alapítvány din Ungaria avea ca scop general dezvoltarea unui model sustenabil al managementului voluntarilor pentru susținerea copiilor cu boli cronice.

Timp de 12 luni s-a derulat procesul de dezvoltare organizațională, care viza pe de o parte transferul de know-how de la Bátor Tábor în vederea însușirii metodelor și instrumentelor de bună practică în managementul voluntarilor și pe de altă parte, recrutare, selecție și instruire a 100 voluntari în vederea sprijinirii copiilor din tabere de vară în 2015. Menținerea voluntarilor în organizație se realiza în toamna anului 2015 inclusiv prin organizarea unui eveniment de networking, numit Reuniunea Amicilor, și amicilor interesați am oferit posibilitatea de a participa la un training de fundraising.

În vederea realizării sustenabilității, am împărtășit experiența cu reprezentanții mass-mediei în cadrul unui mini-training. La această întâlnire au participat și persoane interesate din cadrul altor ONG-uri care lucrează cu voluntari. Inclusiv prin acest eveniment am contribuit la promovarea voluntariatului.

Ce am realizat, efectiv?

 – am învățat multe lucruri de la partenerii din Ungaira. Ne-am deplasat la ei cu scopul realizării unui studiu, și am ”inspectat” locația partenerului experimentat;

 – am implementat cele învățate de la ei în procedura generală de recrutare: am înregistrat un video de recrutare, am postat 150 de afișe în mai multe localități din Transilvania. Astfel, am recrutat 150 de participanți din care am selectat 100 de persoane pentru training și pentru volunariat în tabără;

 – am elaborat numeroase elemente utile pentru procedura de lucur cu voluntari: formular de interviu complex și transparent pentru voluntari, formular general de evaluare a zilelor petrecute în tabără, ghid despre participarea în tabără a copiilor cu boli cronici, utilizat pe parcrursul trainingului cu voluntari, respectiv un ghid pentru voluntarii care au fost deja în tabără și candidează pentru o funcție de coordonare

 – voluntarii au beneficiat de un training de 4 zile, ceea ce a constituit un element esențial pentru ei ca să pot fi alături de copiii cu boli cronici pe parcursul a celor 3 tabere de vară. La sfârșitul fiecărei tabere am organizat pentru voluntarii noștri câte o sesiune de încheiere și workshop de evaluare de 1 zi, în care i-am oferit posibilitatea de a ne oferi un feed-back;

– la Reuniunea Amicilor au participat 75, iar la trainingul de fundraising 26 de voluntari.

– În vederea realizării transferului de know-how am selectat 6 voluntari cărora le-am oferit un training de coorodnare în vederea facilitării activităților cu voluntarii noi în tabăra din anul viitor;

– am organizat 2 sesiuni de informare a presei, la care au paritcipat câte 10 reprezentanți;

– la workshopul dedicat ONG-urilor au participat reprezentanți din cadrul a 14 ONG-uri.

www.fondong.fdsc.ro

www.eeagrants.com