Adatvédelmi irányelvek

Az Ön személyes adatai a „Yuppi Tábormozgalom/ Mişcare de Tabără Yuppi/ Yuppi Camping Motion” Egyesület (további megfogalmazásban „Yuppi Camp”) által kerülnek feldolgozásra, melynek székhelye 1989 December 21. út, 63. szám, 3. lakrész, Kolozsvár, 400124, CUI 29368257, tel: +40 (747) 283 845; e-mail: office@yuppicamp.ro.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatot rendszeresen frissítjük; minden változás megtekinthető honlapunknak ezen az oldalán.

Az adatvédelmi szabályzatról

Ebben a részben részletes leírásra kerül az Ön személyes adatainak a feldolgozása, gyűjtése, felhasználása és védelme, onnantól, hogy Ön kapcsolatba kerül a Yuppi Camp-el (pl. személyesen, jótékonysági sportrendezvényen, online).

Az eljárás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezeléséről, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének a természetes személyek védelméről szóló rendelkezéseinek alkalmazásával, a személyes adatok kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/CE irányelv (“GDPR” általános adatvédelmi szabályzat) hatályon kívül helyezéséről.

Milyen adatokat dolgozunk fel?

Az összegyűjtött és feldolgozott személyes adatok típusa (név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, levelezési cím stb.) a Yuppi Camp-el való interakció típúsától függően változik (adományozó, önkéntes, alkalmazott, tanácsadó, cég, munkatárs, harmadik fél egy esemény keretein belül stb.).

Ha részt vesz vagy megerősíti részvételi szándékát a Yuppi Camp által szervezett valamely tevékenységen/ eseményen/ kampányon, akkor a tevékenységtől/ eseménytől/ kampánytól függően, a következő személyes adatok bármelyike gyűjtésre kerülhet:

 • Vezetéknév, keresztnév

 • Levelezési cím

 • E-mail cím

 • Telefonszám

 • IBAN

 • Lakcím

 • A tevékenységen/ eseményen/ kampányon Önről készült fényképek

 • Pólóméret (jótékonysági sportesemények esetében)

Mikor gyűjthetünk adatokat?

Személyes adatokat akkor gyűjthetünk, ha:

 • Adományokat ajánl fel vagy adományozni próbál a Yuppi Camp számára (online, banki átutalással, SMS-ben, ismétlődő adományozás keretén belül, Debit Direct kampányon keresztül, készpénzzel vagy egyéb törvényes módszer által);

 • Részt vesz egy-, a Yuppi Camp által vagy a Yuppi Camp számára szervezett eseményen, vagy érdeklődést mutat az iránt;

 • Egy Yuppi Camp eseménynek vagy tábornak a haszonélvezője;

 • Feliratkozik a hírlevélre;

 • További információkért felveszi velünk a kapcsolatot (e-mail-en keresztül, telefonon, személyesen);

 • Meglátogatja a honlapunkat és személyes adatai gyűjtésre kerülnek a süti szabályzatunknak megfelelően;

 • Beleegyezését adta egy harmadik, jogi- vagy magánszemélynek, hogy kapcsolatba lépjünk vele;

 • Személyes adatai nyilvánosak és felhasználhatóak;

Milyen céllal dolgozzuk fel ezeket az adatokat?

Személyes adatait csak jogszerű célokból, és a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően gyűjtjük, a következő okokból:

 • Adományozására vonatkozó információkért (készpénz, online adományozás, rendszeres adományozás, önkéntesség, termékbeli adományozás stb. esetén);

 • Azonosítani Önt egy olyan esemény kapcsán, ahol érdeklődését fejezte ki a részvétel iránt (pl. kampányok, jótékonysági sportesemények), valamint marketing célokból, a kiválasztott opcióktól függően.

Konkrétan, az Ön személyes adatait a Yuppi Camp a következő módon dolgozza fel:

 • Hogy fel tudjuk Önnel venni a kapcsolatot, megerősíthessük és regisztrálhassuk a részvételét a Yuppi Camp által szervezett tevékenységeken/ eseményeken/ kampányokon (az adatok megosztásának megtagadása a részvétel ellehetetlenüléséhez vezet);

 • A Yuppi Camp információs, kommunikációs és promóciós tevékenységeinek végrehajtásáért (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja szerint). Megtagadás esetén, a Yuppi Camp nem tájékoztathatja Önt arról, hogy (készpénzes, online, rendszeres, önkéntes, termékbeli stb.) adománya miként járult hozzá a Yuppi Camp küldetéséhez. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható egy-, az office@yuppicamp.ro címre küldött e-mail útján.

Mennyi ideig kerülnek feldolgozásra az adatok?

Adatai, az interakció típusától és a rendelkezésre álló adatoktól függően a szükséges ideig kezelhetőek, majd a Yuppi Camp belső szabályzata szerinti módon archiválásra kerülnek. A konkrét megőrzési időszakkal kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot az office@yuppicamp.ro e-mail címen.

A hozzájárulás visszavonása esetén, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem használjuk fel marketing- vagy bármilyen más célra; a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Kinek lehet hozzáférése az adatokhoz?

Az adatkezelés céljának teljesítése érdekében, a Yuppi Camp korlátozott hozzáférést biztosíthat az Ön adataihoz olyan lehetséges partnereknek, harmadik feleknek (természetes vagy jogi személyeknek), akik támogatják a Yuppi Camp-et céljainak elérésében, vagy olyan tevékenységek/ események/ kampányok megvalósításában és lebonyolításában, amelyeken Ön részt vesz vagy amely iránt kifejezte részvételi szándékát; illetve az állami/ helyi hatóságok felé (kereskedelmi marketingkommunikáció esetén a törvény által meghatározott feltételek és korlátok szerint; ha a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő stb.).

Kinek továbbíthatjuk ezeket az adatokat?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül NEM továbbítjuk.

Melyek az Ön jogai?

A hatályban lévő jogszabályok szerint az Ön jogai:

1. Hozzáférés joga: a Yuppi Camp-től bármikor visszaigazolást kaphat arról, hogy személyes adatait feldolgozzuk, valamint tájékoztatást kérhet a feldolgozás sajátosságairól, mint például cél, kezelt adatok kategóriái, az adatok módosításához-, törléséhez- vagy korlátozásához való jog. Ez a jog lehetővé teszi, hogy ingyenes másolatot kapjon a kezelt személyes adatokról, valamint bármely további másolatot, térítés ellenében.

2. Az adatok módosításához való jog: kérheti tőlünk a hibás személyes adatainak módosítását, vagy adott esetben a hiányos adatok kiegészítését;

3. A törléshez való jog: abban az esetben kérheti személyes adatainak törlését, ha:

3.1. már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtöttük és feldolgoztuk őket;

3.2. visszavonta a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és azokat a továbbiakban már nem tudjuk feldolgozni más jogalap alapján sem;

3.3. a személyes adatok kezelése jogellenesen történik;

3.4. a személyes adatokat a hatályban lévő jogszabályok szerint törölni kell;

4. A hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását, a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok kezeléséhez bármikor visszavonhatja;

5. Tiltakozás joga: Ön bármikor tiltakozhat a marketingcélú feldolgozás ellen, valamint a Yuppi Camp jogos érdekén alapuló feldolgozás ellen, az Ön konkrét helyzetével kapcsolatos okokból;

6. Korlátozás: kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja az adatok helyességét az adatok pontosságának ellenőrzése során, valamint a GDPR 18. cikkében meghatározott egyéb esetekben;

7. Hordozhatósághoz való jog: Kérheti tőlünk, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon. Ha ezt kérvényezi, személyes adatait továbbíthatjuk egy másik jogalanynak, amennyiben ez technikailag lehetséges; 

8. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok: szakszerű biztosítékot nyújtunk Önnek az Önnel kapcsolatos automatizált döntésekre vonatkozóan. Önnek többek közt joga lesz:

8.1. hogy kifejtse a véleményét az automatizált döntéssel kapcsolatban;

8.2. kérni a döntés emberi beavatkozáson alapuló újraértékelését;

8.3. fellebbezni az automatizált döntés ellen.

9. Panasztétel joga a felügyeleti hatóságoknál: jogosult panaszt tenni az adatkezelési felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy jogait megsértették:

Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatóság

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 1. Kerület, 010336 Bukarest, Románia

anspdcp@dataprotection.ro

Ezen eljárásban megjelölt jogainak a gyakorlásához-, az ezzel kapcsolatos kérdéseivel vagy további felvilágosítás igényével-, illetve érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Yuppi Tábormozgalom Egyesület

Adományszervezési Részleg

1989 December 21. út, 63. szám, 3. lakrész, Kolozsvár, Kolozs megye, 400124 

office@yuppicamp.rodonate@yuppicamp.ro