Politică de confidențialitate


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și procesate de către Asociația “Yuppi Tábormozgalom/ Mişcare de Tabără Yuppi/ Yuppi Camping Motion” (denumită în continuare “Yuppi Camp”), cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 63, ap. 3, Cluj-Napoca, Cluj, 400124, identificată cu CUI 29368257, tel: +40 (747) 283 845; e-mail: office@yuppicamp.ro

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; orice modificare poate fi vizualizată pe site-ul nostru în cadrul acestei pagini. 

Despre Politica de Confidențialitate

În cadrul acestei secțiuni, detaliem procesarea, colectarea, utilizarea și protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când intrați în contact cu Yuppi Camp (de ex. în persoană, în cadrul unui eveniment de sport caritabil, online). 

Prezenta procedură are rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor „GDPR”).

Ce date prelucrăm?

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate (nume, prenume, e-mail, telefon, data nașterii, adresă de corespondență, etc.) diferă în funcție de interacțiunea cu Yuppi Camp (donator, voluntar, angajat, consultant, companie, colaborator, parte terță în cadrul unui eveniment, etc.). 

În cazul în care participați sau confirmați participarea la acțiuni/ evenimente /campanii organizate de sau pentru Yuppi Camp, în funcție de eveniment/ acțiune/ campanii, putem colecta oricare din următoarele date cu caracter personal:


 • Nume și Prenume

 • Adresă de corespondență

 • Adresă de e-mail

 • Număr de telefon

 • IBAN

 • Adresă de domiciliu

 • Imaginea dumneavoastră din fotografiile din cadrul evenimentului/acțiunii/campaniei

 • Măsura Tricoului (pentru evenimente de sport caritabil)

Când putem colecta date?

Putem colecta date cu caracter personal atunci când:

 • Faceți sau încercați să faceți o donație către Yuppi Camp (online, transfer bancar, SMS, donație recurentă, campania de Debit Direct, cash, sau alte modalități legale);

 • Când participați sau manifestați interesul de a participa la un eveniment organizat de Yuppi Camp sau pentru Yuppi Camp;

 • Sunteți beneficiari al programelor sau taberelor gratuite de terapie prin experiență Yuppi Camp;

 • Vă abonați la newsletter;

 • Ne contactați pentru informații (e-mail, telefon, în persoană)

 • Vizitați site-ul Yuppi Camp și furnizați date cu caracter personal acestea sunt colectate conform politicii de cookies;

 • Ați oferit acordul unei terțe persoane fizice sau juridice de a fi contactat de noi; 

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt publice și pot fi folosite;

De ce prelucrăm aceste date?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate doar pentru motive legitime și în conformitate cu legislația în vigoare pentru:

 • Informări cu privire la donația (cash, recurenta, online, voluntară, în natură, etc.) dumneavoastră;

 • Pentru a vă identifica pentru un eveniment unde v-ați manifestat interesul de a participa (de ex. campanii, evenimente de sport caritabil) și în scop de marketing, în funcție de opțiunile selectate.

Specific, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Yuppi Camp astfel:

 • Pentru a vă contacta, confirma și înregistra prezența în cadrul campanilor/ acțiunilor/ evenimentelor organizate de către Yuppi Camp. (refuzul împărtășirii datelor duce la imposibilitatea participării)

 • Pentru a desfășura acțiuni de informare, comunicare și promovare a Yuppi Camp (conform Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR). În cazul unui refuz, Yuppi Camp nu vă poate informa cu privire la modalitatea în care donația dumneavoastră (cash, recurenta, online, voluntară, în natură, etc.) a contribuit la misiunea Yuppi Camp. Acest consimțământ poate fi retras oricând printr-un e-mail la office@yuppicamp.ro

Cât timp prelucrăm datele?

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate atâta timp cât este necesar în funcție de interacțiunea avută și datele disponibile, ulterior fiind arhivate conform regulilor interne Yuppi Camp. Puteți obține informații suplimentare în legătură cu termenele de păstrare specifice dumneavoastră printr-o solicitare la office@yuppicamp.ro.

În cazul retragerii consimțământului, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi folosite în scop de marketing, sau în nici un alt scop, neafectând însă folosirea lor până în momentul retragerii consimțământului;

Cine mai poate avea acces la date?

În vederea îndeplinirii scopului de prelucrare a datelor, Yuppi Camp poate oferi acces limitat la datele dumneavoastră către posibili parteneri, terțe persoane fizice sau juridice care sprijină Yuppi Camp în atingerea obiectivelor sau în implementarea și desfășurarea campaniilor/ acțiunilor/ evenimentelor la care ați ales să participați sau pentru care v-ați manifestat interesul de a participa sau către autorități publice/ locale (pentru comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele impuse de lege, când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.).

Către cine putem transfera aceste date?

Datele dumneavoastră cu caracter personal NU vor fi transferate fără acordul dumneavoastră. 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Conform legislației în vigoare drepturile dumneavoastră sunt:

 1. Dreptul de acces: puteți obține oricând de la Yuppi Camp confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi (scopul, categoriile de date prelucrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare);

 2. Dreptul de rectificarea datelor: puteți să ne solicitați să modificăm datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete;

 3. Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:

  1. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;

  2. v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra în baza altor temeiuri legale;

  3. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

  4. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

 4. Retragerea consimțământului: puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ;

 5. Dreptul de opoziție: vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Yuppi Camp, din motive care țin de situația dumneavoastră specifică;

 6. Restricționare: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră când contestați corectitudinea datelor cât timp se verifică exactitatea datelor în cauză, precum și în alte situații prevăzute de Art. 18 din GDPR;

 7. Dreptul la portabilitate: puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat.  Daca ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

 8. Drepturile aferente deciziilor automate: veți beneficia de garanții adecvate pentru deciziile automate care se iau cu privire la dumneavoastră. În special, veți avea dreptul:

  1. să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată;

  2. să solicitați o reevaluare a deciziei, în baza unei intervenții umane;

  3. să contestați decizia automatizată.

 9. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sct. 1, 010336 București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate în prezenta procedură, pentru orice fel de întrebări sau lămuriri suplimentare despre aceasta sau dacă doriți să vă exercitați drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

Asociația Mișcare de Tabără Yuppi

Departamentul de Fundraising
Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr.63, ap.3, Cluj-Napoca, Cluj, 400124

office@yuppicamp.ro, donate@yuppicamp.ro